Alapító okirat

Alapító nyilatkozat

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének – az alapító 18 bajtársi egyesület által 1990. február 27-én elfogadott – Alapító nyilatkozata.

Alapszabály

A BEOSZ új, 2020. július 15-től hatályos Alapszabálya

A 2014. évi Alapszabály módosításait és egységes szerkezetű szövegét a Szövetség küldöttgyűlése 2020. július hó 15-én, megtárgyalta, és elfogadta a 9/2020.(07.15). KGY számú határozattal.
A Fővárosi Törvényszék a beterjesztett alapszabályt a 2020. október hó 05. napján kiadott 13.Pk.62.072/1990/38. számú végzésével, 2020. július 15-ei hatállyal jóváhagyta. Az alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg a 2014. november 19-én elfogadott alapszabály hatályát veszti. 

Tovább a hatályos Alapszabályra…

Alapszabály – 2014

A 2008. évi Alapszabály módosításait és egységes szerkezetű szövegét a Szövetség küldöttgyűlése 2014. április hó 30-án, (a Ptk. 3:1–3:48. §-ai, valamint a 3:63–3:87. §-ai szerint) megtárgyalta, és elfogadta a 9/2014.04.30.KGY számú határozattal. A Fővárosi Törvényszék 13.PK.62.072/1990/27. sz. végzése alapján az áprilisban elfogadott alapszabály szövegét a Szövetség rendkívüli küldöttgyűlése 2014. november 19-én négy pontban módosította és a módosításokat, valamint az egységes szerkezetű alapszabályt a 1/2014.11.19.KGY számú határozattal elfogadta.

A Fővárosi Törvényszék a beterjesztett alapszabályt a 2015. március hó 9. napján kiadott 13.Pk.62.072/1990/32. számú végzésével, 2014. november 19-ei hatállyal (a 2014. április 30-ai módosításokra kiterjedően is) jóváhagyta. Az alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg a 2008. május 06-án elfogadott alapszabály hatályát veszti.

Alapszabályzat – 2008

A Szövetség Küldöttgyűlése 2008. május 06-án megtárgyalta és elfogadta  a BEOSZ Alapszabályzatát.

Alapszabályzat – 2004

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 2004. 05. 22-ei küldöttgyűlésén elfogadott Alapszabályzat Alapszabályzat – 2004.

A második Alapszabály

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 1993. március 25-ei közgyűlésén elfogadott Alapszabály Alapszabály – 1993.

Az első Alapszabály

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének alapításakor elfogadott első Alapszabálya Alapszabály – 1990.

Szabályzat

Számviteli Politika

A Számviteli Politikát és annak függelékeit a BEOSZ 2022. április 27-én megtartott küldöttgyűlése a 7/2022 (04.27.) BEOSZ KGY határozattal elfogadta. Az elfogadott szabályzatok az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

Számviteli Politika
1. számú függelék: Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat
2. számú függelék: Eszközök és Források Értékelési Szabályzat
3. számú függelék: Eszközök és Források Selejtezési Szabályzat
4. számú függelék: Bizonylati Rend
5. számú függelék: Pénzkezelési Szabályzat

Megújult a Szervezeti és Működési Szabályzat

A BEOSZ elnökségének 2/2021.(03.12) BE számú határozatával elfogadott, megújult Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége 17/2018. BE (12.11.) számú határozattal elfogadta a Szövetség Adatvédelmi Szabályzatát. A szabályzat megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló – 2016/679 rendelete (GDPR) előírásainak. A szabályzat itt olvasható, illetve letölthető.

Szervezeti és Működési Szabályzat

A BEOSZ elnökségének 2016. július 27-i ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Határozat

Határozat a BEOSZ által alapítható, adományozható elismerésekről és azok átadásának módjairól

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége 2022. február 23-án – a soros elnökségi ülésen – megtárgyalta és elfogadta a Szövetség elismerési rendszerével kapcsolatos új határozatát, mely egymásra épülő módon rendszerbe foglalja a Szövetség által adható elismeréseket.

A BEOSZ által alapítható, adományozható elismerésekről és azok átadásának módjairól szóló 3/2022. (02.23.) BEOSZ EH számú határozat ide kattintva olvasható, illetve letölthető.

BEOSZ Közösségéért Érem alapítása

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége a 3/2022. (02.23.) BEOSZ EH számú határozatával döntött a Szövetség közösségéért huzamosabb ídőn át, átlagot meghaladó, kiemelkedő, példaértékű tevékenységet kifejtő személyek részére adományozható elismerés alapításáról. A BEOSZ Közösségéért Érem szabályzata ide kattintva olvasható, illetve letölthető.

Bajtársainkért Díj alapítása

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége a Szövetség érdekében kifejtett átlagon felüli tevékenység elismerése céljából a jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező tagszervezetek tagjai részére adományozható Díj alapításáról döntött a 11/2021. (06.29) BE számú elnökségi határozat alapján.
A Díj Szabályzat elfogadásával egyidejűleg döntött annak közzétételéről. A Díj Szabályzat, illetve a mellékletét képező javaslati lap a megfelelő linkre kattintva Díj Szabályzat olvasható, illetve letölthető.

Szövetségért díj alapítása

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége a 13/2019.(09.24. BE) határozatában a Szövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a Szövetség tagjai részére adományozható DÍJ alapításáról döntött.
Az elnökség a 14/2019. (10.29. BE) határozattal elfogadta a díj odaítélésére vonatkozó Díj Szabályzatot, egyben rendelkezett annak közzétéleléről. Az elnökség 2021. július 01-i hatállyal a 9/2021. (06.29.) BE határozattal módosította a szabályzatot. A Díj Szabályzat, illetve a mellékletét képező javaslati lap a megfelelő linkre kattintva Díj Szabályzat olvasható, illetve letölthető.

Határozat a Szövetség saját halottjává nyilvánítás szempontjairól

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége 2017. december 06-i ülésen megtárgyalta és döntött a Szövetség saját halottjává nyilvánítás szempontjairól. A 15/2017. (12.06) BE. számú határozat itt olvasható… illetve letölthető.

Egyéb dokumentumok

Jubileumi állásfoglalás – 2010

Az alapításának 20. évfordulóját ünneplő BEOSZ Választmánya 2010. február 18-án  Jubileumi Állásfoglalást fogadott el, melynek célja a Szövetség egységének és kapcsolati rendszerének erősítése, valamint figyelemfelkeltés az illetékes szervek felé.

A BEOSZ 2008-2012. közötti feladatai

A Szövetség Küldöttgyűlése 2008. május 06-án megtárgyalta és elfogadta  a BEOSZ 2008-2012. közötti feladatait.

Választmányi Deklaráció

A BEOSZ tagegyesületeinek képviselői, a 2008. február 27-én megtartott Választmányi ülésen megerősítették a Nyugállományú Katonák és Honvédségi Nyugdíjasok 2007. évi Fórumán meghozott Állásfoglalás iránti elkötelezettségüket, és a honvédelmi tárca idősügyi stratégiája kidolgozása és sikeres végrehajtása érdekében   Választmányi Deklarációt fogadtak el.

Stratégia 2004-2008-ra

A BEOSZ elnöksége 2003. szeptember 03-án a programterv mellett megtárgyalta a Szövetség 2004-2008. közötti stratégiai célkitűzéseit és a következő évek megalapozásaként elfogadta a  követendő stratégiát.

Ajánlás 2004-2008. kiemelt feladataira

A BEOSZ elnöksége 2003. szeptember 03-án megtárgyalta a Szövetség 2004-2008. közötti feladatait és elfogadta a kiemelt programokra és rendezvényekre vonatkozó  ajánlásokat a tagszervezetek részére.

BEOSZ induló

Letölthető a  Beosz induló (wma formátumban).

Megszakítás