Bemutatkozás

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT – EGYÜTT A JÖVŐÉRT”

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (Szövetség) a honvédelem ügyét támogató civil szervezet.

A Szövetség tagjainak meghatározó többségét a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok alkotják, de nyitott minden fegyveres testület, polgári lakosság irányába, akik elfogadják alapszabályát és tenni akarnak a megfogalmazott célkitűzésekért.

A közösségi érdekekért tenni akarók civil szervezete, ahol az értékeknek egybe kell esnie a bajtársiasság, az együvé tartozás szellemével.

A jövőt illetően, a szervezetek megújítása érdekében fontos cél a honvédelem ügyét támogató polgári lakosság, az aktív katonák, a rendvédelemben szolgálatot teljesítők megnyerése, céljaink megismertetése.

Kiemelt feladata, hogy tagszervezetei a közös érdekek alapján szoros és mindennapi kapcsolatot ápoljanak a helyi katonai szervezetekkel, aktív hivatásos és szerződéses katona állománnyal, honvédelmi alkalmazottakkal önkormányzatokkal, egyéb civil szervezetekkel.

Megalakulás éve:

 • 1990 február 27.

Megalakító szervezetek:

 • 18 bajtársi egyesület összefogásával jött létre

Vállalásaink:

Tevékenységünket az Alapszabályában rögzített feladatokhoz kapcsolódó vállalások, célok alapján végezzük, amelyek:

 • katonai hagyományok ápolása, őrzése,
 • érdekvédelem, érdekképviselet,
 • tagszervezeti érdekek képviselete,
 • szociális gondoskodás, idősügy,
 • kommunikáció, információk biztosítása,
 • tagszervezetek pénzügyi támogatásának biztosítása,
 • kulturális tevékenység támogatása,
 • nemzetközi kapcsolatok ápolása,
 • együttműködés a nyugdíjas szervezetek között.

A Szövetség tagjai jelentős katonai, honvédelmi tapasztalattal rendelkeznek, amelyek elsődleges hasznosítása helyi szinten valósulhat meg.

Főbb szervezeti elemek:

 • Elnökség (operatív és delegált tagok)
 • 7 Régió, 88 tagszervezet
  • Közép-magyarországi, Dél-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-magyarországi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, dél-dunántúli
 • 4 tagszövetség (44 tagszervezet)
  • Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége,
  • Magyar Veterán Repülők Szövetsége,
  • Honvéd Hagyományőrző Egyesület,
  • Honvéd Zrínyi Sportegyesület
 • Felügyelő Bizottság
 • Tanácsadó Testület
 • Ügyvivők
 • Bajtársainkért Alapítvány

A közösség élő erőként van jelen a nyugállományú katonáknál, és a tagszervezetek tagjai között. Őrzik a katonai helyőrségek hagyományait, történetét, szervezik a hazafias, honvédelmi rendezvényeket. A közös katonaélmények felelevenítése és a megemlékezések segítik az összefogást.

A szövetség egyesületeiben működő számítógépes csoportok, nyelv- tanfolyamok, kórusok, varró és hímző tanfolyamok növelik az összetartozás érzését és biztosítják a kedvelt tevékenységek szervezését, melybe bevonják a fiatalabb korosztályokat is.

A közösségi élet szervezése mellett, a helyi érdekvédelem és a szociális gondoskodás jegyében az egyesületek sokat tesznek rászoruló, beteg tagjaik segítéséért: szükség esetén intézik a bevásárlást, a takarítást, a beteglátogatást, betegápolást. Tevékenységük magában foglalja a magára hagyatottság érzésének csökkentését, a problémák megosztását és a lelki gondozást. A rászorulók érdekében megvalósuló összefogás kiterjed a missziókban lévők családjának segítésére is. Így valósul meg egy másik BEOSZ jelszó: Együtt egymásért – együtt a jövőért.

A Szövetség támogatja a tagegyesületek kulturális tevékenységét különösen a több szervezet is megmozgató nagyobb régiós vagy városi kulturális rendezvényeket. A Szövetség tagszervezeteinél tevékenykedő több, mint tíz kórus működése, részvételük rendezvényeken, fesztiválokon öregbítik az együvé tartozás, a kultúra szeretetének és bajtársiasságnak az érzését.

Számos egyéni művész és művészeti közösség rendelkezik a tevékenységet bemutató kiadvánnyal és munkájuk elismerése ként különböző szintű díjakkal és elismerésekkel.

A Szövetség fontosnak tartja az ifjúság körében a honvédelem megjelenítését az oktatás és nevelés területén. A különböző lehetőségek felkutatása és a programok megvalósítása a tagszervezeteken keresztül a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően kerül kialakításra a cél minden esetben a honvédelem specialitásának bemutatása, a megismertetés és népszerűsítés, a katonai és rendvédelmi pálya iránti figyelem felkeltése.

A Szövetség kiemelt rendezvényei teret biztosítanak a különböző korosztályok találkozóira – az aktív, a nyugállományú és hallgatói állomány – továbbá a hon és rendvédelmi iránt érdeklődök közötti kapcsolat teremtésére és párbeszéd kialakítására. Mindez történeti és szakmai tárgyú előadások keretében, bemutatókon és szervezet konzultációkon keresztül valósul meg.

A Szövetség működése során a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Szövetség pártoktól és politikától független, semleges szervezetként működik.

Az elmúlt három évtizedre visszagondolva voltak rendkívül nehéz, talán konfliktusokkal teli pillanatok, de a Szövetség tevékenységét inkább a bajtársiasság, a közösségi szellem kiteljesedése, a honvédelem ügye iránti elkötelezettség jellemezte, és azokét is, akik korábban nem a honvédség kötelékében szolgáltak, de a Szövetség céljait magukévá téve a rendvédelem különböző szervezeteitől, vagy a polgári életből kerültek és váltak a tagszervezetek aktív tagjaivá.

A Szövetség tevékenysége során nehézségek mindig voltak és sajnos lesznek is. Továbbra is meg kell küzdeni a kor kihívásaival, sokszor a közömbösséggel, a tagjaink számának különösen helyi szinten történő csökkenésével, az informatika és az információ áramlásának kihívásaival, a kommunikáció és az érdekvédelem helyi és országos problémáival. A felmerülő problémákat és kihívásokat csak őszintén és nyíltan lehet és kell kezelni, megoldani, de ehhez továbbra is szükségünk van a honvédelmi-honvédségi támogatásra és az együttműködés partneri kezelésére, és mindenkiére, aki honvédelem ügyét szívén viseli.

A Szövetség számtalan egyéb tevékenységgel, rendezvények szervezésével kívánja támogatni, segíteni a honvédelem ügyének szolgálatát, elősegítve e tevekénységben résztvevő tagszervezetek részére nyújtott pénzügyi támogatással.

Tagszervezeteink mindennapi munkája a közösségi erő példáját mutatja, nemcsak a hasznos időtöltés színterei, hanem a bajtársiasság kifejező, megjelenítő helyei.

Ezért is fontos számunkra, hogy tevekénységünket mind szélesebb körben meg tudjuk ismertetni, bővítve tagszervezeteink létszámát, hogy céljaink mindenhova el tudjanak jutni.

Tagszervezeteink országos elhelyezkedése

Az egyes tagszervezetek adatait is tartalmazó interaktív Google térkép ide kattintva nyitható meg.

Azon települések Google térképe, melyeken BEOSZ tagszervezetek működnek ide kattintva nyitható meg.

Tagegyesületek

01_Közép-magyarországi régió_KMR

02_Dél-alföldi régió_DAR

03_Észak-alföldi régió_ÉAR

04_Észak-magyarországi régió_ÉMR

05_Közép-dunántúli régió_KDR

06_Nyugat-dunántúli régió_NYDR

07_Dél-dunántúli régió_DDR

Tagegyesületeink listája bővebben, kattints ide!

Tagszövetségek

Magyar Ejtőernyősők Bajtársi Szövetsége (MEBSZ)

A MEBSZ honlapja: https://www.mebsz.hu


Magyar Veterán Repülők Szövetsége (MVRSZ)

Az MVRSZ honlapja (Facebook): https://www.facebook.com/mvrsz/

Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE)

A HOHE honlapja: http://honvedegyesulet.hu

Honvéd Zrínyi Sportegyesület (HZSE)

A HZSE honlapja: https://hzse.eu

Megszakítás