Repülők Karácsonya – 2022

2022.12.19

Immár tizenegyedik alkalommal, két év kényszerszünet után rendezte meg a Magyar Veterán Repülők Szövetsége elnöksége, együttműködésben a Szövetség budapesti tagszervezetével, a Repülők Karácsonya elnevezésű baráti összejövetelét 2022. december 14-én a Stefánia Palotában, Budapesten.
A rendezvényre jelentkező és meghívott vendégek, köztük Farkas Bertalan ny. dandártábornakkal, Tőrös Istvánnal, az „Aranysas” című újság alapító főszerkesztőjével, és Esküdt Lajos ny. ezredessel, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége koordinációs elnökhelyettesével együtt, már délután három felé folyamatosan érkeztek és várták a rendezvény kezdetét. A tagszervezetek képviselői Budapestről, Kecskemétről, Miskolcról és Veszprémből érkeztek, és több, mit hatvanan már a megnyitó előtt megkezdték a régi repülő emlékek felidézését.
Kevéssel négy óra után Gál István ny. repülő ezredes a Szövetség elnöke megnyitó gondolatait hallgatták a jelenlévők, aki bevezető gondolataiban hangsúlyozta, hogy milyen nagy jelentősége is van annak, hogy a repülő szakma jeles képviselői – köztük Bakó István ny. vezérőrnagy és Boros Leskó Géza ny. dandártábornok – ismét tudnak találkozni, hisz elsősorban a pandémia okozta korlátozó rendszabályok ezt két éven keresztül nem tették lehetővé.
A megnyitó után elismerések átadására került sor. Először a tagszervezetek vezetői a Szövetség elnöksége által adományozott MVRSZ Asztali Zászlókat vették át, amelyet ezentúl minden olyan rendezvényen használni ajánlott, amelyen a tagság jelentős része jelen van, valamint az elnökségi, vezetőségi üléseken és egyéb összejöveteleken.
Majd az egyéni elismerések átadása következett: a budapesti szervezet részéről Ligeti József ny. főtörzsőrmester a BEOSZ új elismerésének, a BEOSZ Közösségéért Éremnek az ezüst fokozatát vehette át.
Az MVRSZ Arany Emlékérem elismerésben részesült a budapestiektől Benkó György, Erdei Imre, Kovács István, Nemecz Ervin, a kecskeméti tagszervezet részéről Bordásné Keresztes Márta, a miskolciaktól Kele Tamás és Bodnár József, Veszprémből Halász Mária és Horváth Alajos bajtársak.
Kellemes és váratlan színfoltja volt az összejövetelnek, hogy Kovács Dániel Tibor ny. alezredes, a Szövetség szervezési alelnöke, az elnökség és a tagszervezetek nevében emléktárgy átadásával is köszöntötte a 80. születésnapját nemrég ünneplő elnököt, Gál István ny. repülő ezredest.
Pohárköszöntőjében Esküdt Lajos ny. ezredes a két szövetség közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozva, örömét fejezte ki, hogy a repülők hasznos és aktív tagjai a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, amely büszke arra, hogy az MVRSZ már több, mint másfél évtizede folyamatosan öregbíti nemcsak a saját, de a BEOSZ jó hírnevét is.
A rendezvény a kellemes és bőséges vacsora elfogyasztásával, és az emlékek további jó hangulatú felidézésével zárult.

Vilner Péter ny. ezredes

 

Megszakítás