Jubilált a régió

2023.02.19

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél–alföldi Régió (BEOSZ DaR) megalakulásának 15. évfordulóját 2023. február 17.-én ünnepelte Kiskunfélegyházán, a polgármesteri hivatal dísztermében.

Az ünnepi rendezvény nyitányaként a kiskunfélegyházi kadétok város futását tekintették meg a részt vevők a polgármesteri hivatal előtt.

E rövid program után, már a díszteremben a megjelent vendégeket a jubileumi esemény házigazdájaként Hideg István ny. őrnagy, a BEOSZ DAR és a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület elnöke köszöntötte.

A rendezvény megjelent vendégei közül az elnök külön köszöntötte Balla László alpolgármestert, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság képviselőit Mádai Gábor alezredest, Gáldonyi Sándor őrnagyot és Braun Tibor őrnagyot.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnökségét Esküdt Lajos ny. ezredes és Vilner Péter ny. ezredes, elnökhelyettesek képviselték.

A valamennyi tagszervezet küldöttjei előtt megkezdett rendezvényen először az elmúlt évek eseményeit és történéseit idézték fel a BEOSZ DaR korábbi elnökei, így az elhunyt Deli József ny. ezredes helyett Hideg István ny. őrnagy az 1968-2007, Sinyi Imre ny. ezredes 2007-2009 közötti időszakot, amikor megtörtént a BEOSZ DaR hivatalos bejegyzése, jogi személyiségű szövetséggé válása, Horváth Balázs ny. mérnök ezredes általi következő időszak 2012-ig, amikor a  vezetési rendszer és az okmányrendszer kidolgozása megtörtént, és a 2022-ig tartó évek, amelyet a dr. Kovács György ny. mérnök ezredes tevékenysége fémjelzett az elektronikus vezetési és információs rendszer kidolgozásán, a programok szervezetebbé tételén keresztül, a BEOSZ DaR tevékenységének megerősödésével.

A tavaly megválasztott elnök, Hideg István ny. őrnagy természetesen a hogyan tovább kérdésre próbált válaszolni. Elmondta, hogy a honvédelem ügyét támogató civil szervezetet azzal a céllal hozták létre, hogy összefogják a nyugállományba vonult katonákat, és hogy számukra tartalmas, közösségépítő elfoglaltságot nyújtsanak, hatékony érdekképviseletet biztosítsanak, és hogy ápolják a katonai hagyományokat, szervezzék a hazafias, honvédelmi rendezvényeket. Elhangzott az is, hogy a tagság elöregedése miatt folyamatosan csökken a szervezet létszáma, ezért nagy hangsúlyt fektetnek majd a jövőben az utánpótlás biztosítására.

A szervezet megújítása érdekében fontos cél a honvédelemben szolgálatot teljesítők megnyerése és céljaik megismertetése, a tagszervezetek tevékenységének nyitottsága a honvédelem ügye iránt érdeklődő polgári, civil lakosság, és egyéb fegyveres szervnél szolgáltot korábban teljesítők körében. Az előadás végén az előadó hangsúlyozta, hogy a tagegyesületeik jelentős részénél a helyi civil szervezetekkel és önkormányzatokkal, toborzó irodákkal jó kapcsolatot ápolnak és igyekezi ezt továbbra is fentartani.  Befejezésül kiemelte „meggyőződésem, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége asztalán is hasonló gondok, akadályok csapodnak le más és más régiók szintjéről is. De feladatunk közös és egymásra épülő, és a gondjainkat, problémáinkat és céljainkat csak szoros együttműködésben tudjuk megoldani.”

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége nevében Esküdt Lajos ny. ezredes, koordinációs elnökhelyettes üdvözölte a jelenlévőket, megköszönve a korábbi és a jelenlegi elnökök, valamint a tagszervezeti tagok kiemelkedő tevékenységét, amellyel a Dél-alföldi Régió a Szövetség egyik meghatározó régiójává vált az elmúlt másfél évtizedben.

A kiskunfélegyházi önkormányzat dísztermében tartott összejövetelen a múltidézés és a jövőbeni tervek megvitatása mellett oklevelek átadására is sor került.

BEOSZ Pajzsot adományoztak Csányi József polgármesternek a város és a civil szervezetek kapcsolatának erősítéséért, a katonai hagyományok ápolásáért, a BEOSZ régiója és tagegyesülete támogatásáért; Farkas Zoltán nyugállományú mk. alezredesnek a katonai, fegyvernemi hagyományok ápolásáért, a Helyőrségi Bajtársi Találkozók szervezéséért és önzetlen munkájáért, továbbá Györgypál Csaba nyugállományú alezredesnek a katonai, fegyvernemi hagyományok ápolásáért, a Hősök Napi ünnepségek szervezéséért és a DAR vezetőség munkájának segítéséért. Várszegi Ferencné nyugállományú büntetés-végrehajtási törzszászlósnak, a DAR elnökhelyettesének a szövetség és a civil szervezetek kapcsolatának erősítéséért, a katonai, fegyvernemi hagyományok ápolásáért BEOSZ Érmet adományoztak.

Az ünnepség zárásaként a tagszervezetek vezetői szalagot kötöttek a régió zászlójára.

A rendezvény második részében nyilvános küldöttgyűlés keretében a küldöttek elfogadták „BEOSZ DaR halottja” minősités szabályrendszerét.

A közel egész napos program közös ebéddel és az elmúlt 15 év emlékeit felidéző baráti beszélgetésekkel zárult.

Vilner Péter ny. ezredes (a www.baon.hu  és Hideg István feljegyzése alapján)

Megszakítás