A BEOSZ Felügyelő Bizottság elnöke

2023.01.18

Nacsa Ferenc nyugállományú törzszászlós

1955. december 24-én született Aszódon. A középiskolát Vácon végezte. 1976-ban végezte a hivatásos tiszthelyettesi iskolát. A katonai pályát Tapolcán kezdte a 8. Harckocsiezrednél, majd a 8. Harckocsi Dandárnál teljesített szolgálatot, ügyviteli alosztályvezetőként az 1995-ben történt nyugdíjazásáig. 1996-tól a gazdasági életben egyéni vállalkozóként kereskedelemmel, majd számítástechnikai anyagbeszerzéssel foglalkozott. 2004-től elnöke a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesületnek. Merész elképzelésekkel alakította át az addig anyagi- és létszámgondokkal küzdő egyesületet, amelynek évi költségvetését pályázatokkal, támogatók toborzásával és a SZJA 1%-ának megszerzésével emelte. Tapolcán az egyik legnagyobb létszámú egyesületet vezeti munkatársaival karöltve. Tapolcán lakik. Nős. Felesége banktisztviselő. Két fia van. Az idősebb diplomata a kisebbik középiskolai tanuló. EB-i tagsági felkérést vállalja és annak legjobb tudása szerint eleget tesz. A 2020. évi küldöttgyűlés az FB elnökévé választotta.

Megszakítás