7, A BEOSZ Tanácsadó Testület tagja

2023.01.18

Lipka Violetta alezredes

2002-ben jelentkezett katonai szolgálatra a Magyar Honvédség Budapest Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó irodáján. Szerződéses tisztként, első tiszti beosztását az MH Budapest Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnokság, Kiegészítési osztályán töltötte be, majd 2005-ben áthelyezték az MH Tolna Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság érdekvédelmi tiszti beosztásába. 2007-től az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, veszprémi Toborzó és Érdekvédelmi Irodáján toborzó tiszti beosztást látott el. 2009-ben hivatásos tiszti állományba vették, illetve kinevezték a parancsnokság érdekvédelmi főtiszti beosztásába, mely feladatokat átszervezést követően az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságon is ellátta. 2016. július 1-től, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság érdekvédelmi főtiszti beosztását látta el. 2018 júliusától a Honvéd Vezérkar, majd a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség Humánszolgálati Főnökség állományában teljesít szolgálatot.

Megszakítás