Visszatekintve….

2023.02.27

33 éves a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

Harminchárom évvel ezelőtt a kora délelőtti órákban kezdtek gyülekezni azok, a többségében hivatásos vagy éppen csak nyugállományú időszakukat megkezdő katonák, akiknek most a BEOSZ (Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége) megalakítását köszönhetjük.

Budapesten 1990. február 27-én 68 küldött és 24 meghívott részvételével kezdődött meg a szövetség alakuló küldöttgyűlése. 18 budapesti és vidéki szervezet képviseltette magát, melyek a rendszerváltás időszakában éltek a katonai hierarchiában szokatlan új szervezeti lehetőséggel, az egyesületi formában történő működéssel.

Az ülés levezető elnöke Dr Herceg Ottó ny. ezredes köszöntötte a megjelenteket. Megnyitójában fontosnak tartotta megemlíteni, hogy „a honvédelem ügye – fontos társadalompolitikai kérdés – ezért az ezzel hivatásuknál fogva foglalkozók úgy gondolják, hogy szaktudásuk, felkészültségük alapján annak alakításában, formálásában részt vehetnek…”. Az ülés napirendjének ismertetését Antal Pál ezredes az ideiglenes szervező bizottság elnöke tette meg. A vita során a szervezetek nevében felszólalók véleményt formáltak az alapszabály tervezetről, a név választásról, más szervezetekhez való viszonyulásról, nemzetközi kapcsolatok kialakításáról. A hozzászólások tartalmi összefoglalását követően szavazásra került sor, ekkor elfogadták a szövetség eredetileg javasolt nevét, módosításokkal az alapszabályt és megválasztották a tisztségviselőket. A Szövetség első elnöke Dr Simon Sándor altábornagy lett. Alelnökök Légrádi László ezredes, Sztanó Géza ny. vezérőrnagy és Táncos László alezredes lettek, az elnökség tagja lett Szabó Imre ny. ezredes, Dr. Gál Andor ny. hb. ezredes és Dr. Tóth Sándor ny. ezredes. Dr Simon Sándor altábornagy bajtárs megköszönte a bizalmat, méltatta a tanácskozás jelentőségét, és a sikeres munkavégzés érdekében az erőfeszítések fokozását javasolta, hogy minél nagyobb tömeg sorakozzon fel az egyesületekben a szövetség mögé.

A Szövetség számara elindultak a mindennapok, bemutatkozások, találkozók és tárgyalások szervezése, lehetőségek és megoldások keresése, közben pedig olyan nagy jelentőségű lépések történtek, melyek hatása a mai napig érvényesül.

A 33 év alatt sokan sokféleképpen találkoztak (találkozhattak) a BEOSZ nevével, tevékenységével. Egyesületi tagként, a katonai pályafutás különböző szakaszainak feladatai során, vagy valamelyik (reméljük emlékezetes) jelentősebb rendezvényen vagy programon. Többen vannak, akik hosszabb, rövidebb ideig tisztségviselőként, munkatársként építették a szövetséget. Amikor a megalakulásról, annak jelentőségéről beszélünk, mind azokra gondolunk és köszönjük munkájukat, akik hittek és ma is hisznek a Szövetség létjogosultságában, azt megteremtették, építették, működtették és a mai napig fontosnak tartják a honvédelem ügyének szolgálatát és a Szövetség céljainak megvalósítását.

Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy

szervezési elnökhelyettes

Fotók: BEOSZ archívum

Megszakítás