Ülésezett a BEOSZ Tanácsadó Testülete – 2022.10.26.

2022.10.28

2022 október 26-án tartott ülést a BEOSZ Tanácsadó Testülete a Hotel Hadikban. Az ülésen részt vettek, Vilner Péter ny. ezredes és Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ elnökhelyettesei is.
Az ülést Végh Ferenc ny. vezérezredes nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelent résztvevőket és ismertette a napirendi pontokat.
Ezután Csomós Lajos ny. vezérőrnagy, a testület elnökhelyettese vezette fel az első napirendet. A Tanácsadó Testület 2024-ben ünnepli 20 éves fennállásának évfordulóját, ezzel kapcsolatban már korábban döntés született arról, hogy egy kiadványban foglaljuk össze eredményeinket. Az előterjesztő megköszönte a jelenlévők véleményét és az összeállítás elvi kidolgozásához nyújtott segítséget. A kiadvány tartalmával kapcsolatban konszenzus született, majd a különböző lektori, szerkesztői feladatok is szétosztásra kerültek, és a fontosabb határidőket is meghatároztuk. Ezúton is köszönjük a távollévő Magócsi Zoltán ny. ezredesnek, hogy vállalta a szerkesztőbizottsági részvételt.
Egy rövid szünetet követően Huszár János ny. altábornagy, a Stratégiai munkacsoport vezetője tartotta meg előterjesztését „A Szövetség tagszövetségeinek helye és szerepe a szövetség rendszerében, a tagszövetségek és a régiók kapcsolata” címmel. Az alaposan kidolgozott előadást számos értékes hozzászólás, kiegészítés követte a témában, de mindannyian egyetértettünk abban, hogy a BEOSZ részére mit tartalmazzon ajánlásunk, amit mindenképpen célszerű lenne megküldeni a tagszövetségek vezetői részére is.
Harmadik napirendi pontként a Tanácsadó Testület 2023. évi feladat terve került megvitatásra és elfogadásra.
Egyéb napirendi pont nem merült fel, így Végh Ferenc ny. vezérezredes megköszönte az aktív részvételt, és az ülést berekesztette. Találkozunk tavasszal, de addig is a kiadványhoz az anyaggyűjtés megkezdődik, nem tétlenkedünk!

Kékesi Anna százados

Megszakítás