Szűk körű megemlékezés

2022.10.12

Több, mint egy évtizeddel ezelőtt az MH Ruházati Ellátó Központ volt dolgozói Emlékbizottságot hoztak létre abból a célból, hogy a dolgozók adakozásából egy emléktáblát állítsanak a Daróczi úti valamikori raktár épület falán. Az elhatározás sikerrel járt, és 2011-ben egy jelentős rendezvénnyel felavatták azt az emléktáblát, amelynek szövege rögzítette és most is láthatóanan rögzíti a következőket: „1905-2005 között ebben az épületegyüttesben működtek a Magyar Honvédség ruházati intézményei a magyar katonákat szolgálták becsülettel békében és háborúban. E táblát emlékül emelték a Magyar Honvédség ruházati szolgálatának dolgozói.” Az elmúlt évek rendezvényei mindig ünnepek voltak és elsősorban örömteli találkozók a régi intézetek egykori dolgozóinak.
2018-tól a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége vette át e rendezvény megszervezését, levéve ennek terhét az Emlékbizottság válláról, ami nem jelentheti most sem, hogy ne említsük külön tisztelettel Ujvári Mihály ny. ezredes, az MH REK volt parancsnokának, az Emlékbizottság elnökének nevét, mind e megemlékezés és emléktábla megálmodóját és létrehozóját, aki az ez év október 10.-i megemlékezésen betegsége miatt sajnos nem lehetett jelen.
Az elmúlt évtized utolsó évei azonban kedvezőtlenül hatottak, elsősorban a megjelentek létszámára, ami egyrészt az idő múlásának, másrészt a járvány okozta korlátozásoknak tudhatók be. A most egybegyűltek egyértelműen kinyilvánították, azt a szándékukat, hogy a megemlékezés ünnepségét, akárhányan vannak is jelen, nem lehet és nem szabad abbahagyni. Ez a katonai hagyományok ápolásának, hagyományőrzésnek, a közösség megtartásának, a kollektíva szellemisége továbbvitelének lényege és eszköze. Ezért gyűltek össze a ruházati szakma és a központ dolgozóinak képviselői október 10-én a Daróczi úti objektum udvarán. Ahogy Hazuga Károly ny. altábornagy, a Szövetség elnöke hangsúlyozta: „a mai nap alkalom arra, hogy ismételten találkozhatunk, emlékezhetünk, és felidézhetjük az intézet falai között eltöltött éveink legszebb pillanatait.”
A megemlékezés koszorúit, amely előtt a jelenlévők egyperces néma főhajtással megemlékeztek az elhunyt bajtársaikról, először Hazuga Károly ny. altábornagy, a Szövetség elnöke, és Vilner Péter ny. ezredes, alapfeladati elnökhelyettes, a ruházati ellátó központ valamikori parancsnokhelyettesei helyezték el a megemlékezés koszorúját, majd Böröcz Ferenc ny. ezredes, a Ruházati Szolgálatfőnökség, Radosiczky Péter ny. alezredes és Sütő Lajosné polgári alkalmazott a REK dolgozói, Bakó Antal ezredes, a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület, és végül Márki Miklós alezredes, az MH Anyagellátó Központ parancsnokhelyettese, a központ munkatársai nevében koszorúzott.
Zárásként a jövőre tekintettek a jelenlévők, kiemelve a reményüket, hogy a Ruházati Ellátó Központ létrejöttének jövő évi, egy évszázados jubileumát nyugodtabb környezetben és nagyobb létszámban ünnepelhetik majd a következő évben.

Vilner Péter ny. ezredes

Megszakítás