Soron kívüli elnökségi

2022.11.19

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége soron kívüli elnökségi ülést tartott 2022. november 15-én, amelynek szükségességét Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök azzal indokolta, hogy az elnökségnek fontos elismerési és pénzügyi kérdésekben kell döntenie még a november 28-i Nemzedéke Éve záró- és 30. Katonanemzedéki Találkozó Stefánia úti rendezvénye előtt. Az elnök röviden beszámolt az elmúlt időszak fontos eseményeiről, találkozóiról a honvédelmi minisztérium néhány vezetőjével.
Az elismerések tárgyalása előtt a BEOSZ Közösségéért Érem szabályzatának előre megküldött anyaga került megtárgyalásra, szöveg módosítási javaslat nem érkezett, igy a szabályzat változtatás nélkül elfogadásra került.
A Katonák Példaképe díj adományozására a Magyar Honvédség Parancsnokától négy fő személyére érkezett javaslat, illetve kettőt a Szövetség tagszervezetei javasoltak. Az elnökség úgy döntött, hogy a jubileumi évre tekintettel – a díj szabályzatától eltérően – hat fő részére elfogadja a javaslatokat.
A szövetségi egyéb elismeréseknél, Esküdt Lajos ny. ezredes, koordinációs elnökhelyettes előterjesztésében, a régióvezetők és a tagszövetségek elnökei egyenként áttekintették a javaslatokat, amelyek mindegyikét megerősítették, illetve néhány esetben a BEOSZ Közösségéért Érem fokozatai között tettek módosító változtatásokat. Az elismerésekkel kapcsolatos beterjesztést az elnökség egyhangúan elfogadta.
Kopasz Jenő ny. dandártábornok, gazdasági elnökhelyettes a pénzügyi helyzet ismertetése után javaslatot tett két elkülönített összeg felhasználására. Az elnökség elfogadta az elnöki tartalék létrehozását. A megszabott összeg felhasználására azok a szervezetek pályázhatnak – a régióvezetőkön és a tagszövetségi elnökökön keresztül – akiknél az év hátralévő részében váratlan, előre nem tervezhető feladatot kell megvalósítani. Külön értesítés nem kerül kiküldésre, a tagszervezetek részéről a javaslatok megtétele a régióvezetők, tagszövetségi elnökök ajánlásával és gyors ügyintézésével oldható meg, az érvényes támogatási szabályok szerint.
Hasonlóan gyors ügyintézéssel valósul meg a Bajtársainkért Alapítvány részére megszavazott és átadásra kerülő támogatás felhasználása, a korábban kidolgozott szabályok szerint, amelyről a kuratóriumnak kell végérvényesen dönteni.
Néhány aktuális téma megbeszélése, mint például a honlap helyzete, vagy a Bajtársi Hírlevél expediálási rendjének bizonyos megváltoztatása után, kellemes eseménnyel zárult az elnökségi ülés. A jelenlévők egyöntetűen, jó erőt és egészséget kívánva köszöntötték 80. születésnapja alkalmából Gál István ny. repülő ezredest, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége elnökét, és örömmel fogyasztották el az ünnepelt által felajánlott egy-egy pohár alkoholmentes pezsgőt.

Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy,
Vilner Péter ny. ezredes

Megszakítás