Online író-olvasó találkozó

2023.02.12

Az elmúlt években hozzászokhattunk, hogy a megjelenést megelőzően „online író-olvasó találkozót” tartva röviden ismertetésre került a legújabban megjelenő Bajtársi Hírlevél tartalma. Ehhez a hagyományhoz térünk most vissza, mert a tavalyi év utolsó, 2022/4. száma rövidesen, az expediálási terv szerint, valamennyi szervezet részére el fog jutni, amelyet egy hónap múlva máris követni fog az ez évi első szám. A rosszban, van valami jó is, mert ezzel a szerkesztőség utol tudja érni magát, legalábbis a megjelenési kötelezettség időpontjaiban.

Most már épp itt az ideje, mondhatná bárki. A jogos kritikára reagálva a késés okáról a szerkesztőbizottság az alábbi közleményt jelentette meg e lapszám második oldalán: „A Bajtársi Hírlevél, a Szövetség időszaki kiadványa évente négy számmal kívánja informálni olvasóit. Ennek betartása az utóbbi években sokszor nehéz helyzet elé állította az újság szerkesztőit, hol a pandémia, hol a mostani energia válság, valamint az információk továbbításának elvárt időbeni szükségessége okozott problémát.”

Talán nem olyan nagy hiba, hogy az újság megvárta a Katonanemzedéki Találkozó 30. jubileumi rendezvényét, így az eseményről történő beszámolók: a harmadik oldal vezércikke és a részletes tudósítás, valamint a jubileum kapcsán a tiszteletbeli elnökök, Kelemen József ny. altábornagy, és Sipos Géza ny. ezredes találkozó kapcsán született gondolatai is el tudnak jutni az olvasóinkhoz.

De ugyanígy számtalan írás szól a tagszervezeteink tevékenységéről Szentendrétől, Szombathelyen át Marcaliig. Szüreti napi tudósítás Kiskőrösről, vagy a Magyar Veterán Repülők Szövetsége budapesti repülők karácsonyáról. Bemutatkozik a Dél-alföldi Régió újonnan megválasztott régióvezetője, Hideg István ny. őrnagy, valamint – kapcsolódó tudósításként – tömör írás a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület félévszázados megalakulást ünneplő rendezvényéről.

Rövid tudósítás olvasható a Veszprém melletti jutaspusztai emlékkő felújítási munkáiról, amelyet a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete tenni akaró tagjai önzetlen munkával végeztek el. Újságunk korábbi főszerkesztője, M. Tóth György, hosszabb írásban emlékezik meg a szovjet csapatok magyarországi kivonásáról, valamint két cikk is részletesebben foglalkozik a Szövetség művészeti életével, egyrészt az Obsitos Zenekarral, másrészt a Balassi Kórus 15 éves jubileumával.

„Kishírként” a vásárlói kedvezményeket, és a Zrínyi Kiadó újdonságait is megtalálja a kedves olvasó.

Ez az ismertető, természetesen, nem lehet teljes, de és reméljük mindenki megtalálja kedvenc olvasmányát a rövidesen kézbe vehető Bajtársi Hírlevél legújabb lapszámában.

VéPé

Megszakítás