Magyar Autóklub

2023.01.17

Kedvezményes Magyar Autóklub tagság

A Honvédelmi Minisztérium (HM) tájékoztatása szerint a honvédelmi vásárlói kedvezményrendszer partnere, a Magyar Autóklub módosította a „Standard” klubtagságra vonatkozó kedvezményes belépési díját.
A HM és a Magyar Autóklub közötti együttműködés alapján, a 2022. évben a „Standard” Klubtagság kedvezményes belépési díja 15.700,-Ft helyett:
10.700,-Ft
a honvédelmi szervezetek személyi állományába tartozó hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák, honvéd tiszt- és altisztjelöltek, kormánytisztviselők, honvédelmi alkalmazottak és munkavállalók, valamint a HM gondoskodási körébe tartozó nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére, amennyiben a belépő tag a Magyar Autóklub Alapszabályában, illetve a „Standard” tagsági kategória feltételei és szolgáltatásai című dokumentumban (megtekinthető: www.autoklub.hu/www.autoklub.hu) rögzített feltételrendszernek eleget tesz.
Kedvezményre való jogosultság igazolásának módja:
• Online belépés esetén: elektronikus formában a kedvezményre való jogosultságról az erre a célra kialakított online felületen (www.autoklub.hu/regisztracio/?kategoria=standard-klubtagsag&f=hm) szükséges nyilatkozni.
• Személyes belépés esetén: az érvényes honvédségi azonosító igazolvány (szolgálati igazolvány, honvédelmi alkalmazotti igazolvány, kormánytisztviselői igazolvány, katonai nyugdíjas igazolvány, honvédségi nyugdíjas igazolvány), vagy annak hiányában a jogviszonyra vonatkozó, a személyügyi szerv által kiállított munkáltatói igazolás felmutatásával szükséges igazolni a kedvezményre való jogosultságot a Magyar Autóklub szerviz-és vizsgapontjain, valamint az Autoclub Travel ügyfélszolgálati irodáin, amelynek elérhetőségeiről a www.autoklub.hu/pontjaink/ weboldalon tájékozódhatnak.
Belépés esetén a tagság határozatlan időre jön létre és a belépés napjától számított tagdíjjal fedezett 365/366. napig érvényes.
A Magyar Autóklub „Standard” tagsági kategória keretében nyújtott szolgáltatásiról a www.autoklub.hu/klub/klubtagsagi-kategoriak/ weblapon tájékozódhatnak.
A kedvezményes tagbelépési díj más akcióval vagy egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.

Megszakítás