Közgyűlés Miskolcon

2023.03.03

 

A Miskolci Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület 2023. március 02.-án tartotta éves beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlését a Miskolci Rendvédelmi Technikum Átrium termében.

Czél Ferencné az egyesület elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, üdvözölte a megjelent tagságot, akik a közel hatvan fős létszámot határozatképesen biztosították.

A megnyitót követően, a közgyűlés első részében a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztására került sor.

Ezután az egyesület 2022 évi munkájáról, és a 2022 évi költségvetésről szóló beszámolót hallgathatták meg a résztvevők. A közgyűlés a 2023 évi tervekről, tervezett költségvetések előterjesztésével folytatódott.

A hozzászólások, a válaszadás után, határozathozatal és egyhangú szavazás történt az egyesület 2022. évi beszámolójáról, költségvetéséről, és a 2023. évi költségvetési tervezetéről.

A közgyűlés második részében az elnök asszony és az egyik vezetőségi tag betegség és családi okok miatt nem tudta munkáját tovább folytatni, ezért a közgyűlés utolsó naprendi pontja az új elnök és a vezetőség kiegészítése egy fő vezetőségi tag megválasztásával volt.

A jelölő bizottság elnöke beszámolt a végzett mankáról és javaslatot tett előbb az elnök, azt követően a megüresedett elnökségi tag személyére. Mindkét jelölt mondott pár szót magáról és jelezték, hogy vállalják a megmérettetést. Mivel más személyekre nem érkezett javaslat, megtörtént a szavazás. Mindkét jelöltet a tagság egyhangúlag megválasztotta.

Nyílt szavazással, az egyesület új elnöke Fekete László ny. rendőr főhadnagy, az új elnökségi tag pedig Szőcs Józsa Gábor ny. százados lett.

A közgyűlésen a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnökségét Rácz Mihály ny. ezredes, az Észak-alföldi Régió régióvezetője képviselte, aki hozzászólásában gratulált régi vezetőségnek az elmúlt évi tevékenységhez, hangsúlyozva, hogy minden nehézség ellenére céljaikat maradéktalanul meg tudták valósítani. Végezetül támogatásáról biztosította az új elnökséget.

A közgyűlést egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött ebéd zárta.

Dósa Erika, Rácz Mihály ny. ezredes

 

 

Megszakítás