Dr. Bertalan György ny. alezredes

2023.02.06

Bajtársi Hírlevél főszerkesztő

Dr. Bertalan György ny. alezredes 1972-ben végezte a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolát. Tiszti pályafutását kiképzőtisztként kezdte, majd 1995-ig különböző szintű oktatói, képzésszervezői beosztásokban teljesített szolgálatot, A több mint két évtized alatt társadalomtudományi tantárgyakat tanított tiszthelyettesi iskolán, katonai főiskolán, a katonai akadémián, végezetül öt évig volt az MH Tanintézeti Főnökség munkatársa. A ’90-es évek közepétől nyugállományba helyezéséig a kommunikációs szakterületen dolgozott. Ez alatt az idő alatt feladatai közé tartozott a haderő belső kommunikációs rendszerének működtetésében való közreműködés, és az ezzel összefüggő kiadványok sajtó alá rendezése. Újságírással, szerkesztéssel 1996-tól napjainkig foglalkozik. Aktív szolgálati ideje utolsó éveiben majd, nyugállományú katonaként a Zrínyi Kiadó munkatársa volt. Szerkesztett elméleti folyóiratokat (Hadtudomány, Humán Szemle, Új Honvédségi Szemle) és magazinjellegű színes kiadványokat (Honvéd Altiszti Folyóirat, Bajtársi Hírlevél), de a Zrínyi Kiadó munkatársaként alkalma nyílt „belekóstolni” a könyvszerkesztésbe és a filmforgatókönyv írásba is.

Megszakítás