Beszámoló

2023.02.01

Beszámoló- és tisztújító közgyűlést tartott pénteken a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja.

A megjelenteket és a meghívott vendégeket Gottfried Béla elnökhelyettes, nyá. alezredes köszöntötte. Kiskőrös városvezetését Szedmák Tamás alpolgármester képviselte.

Mint azt Gottfried Béla elmondta, a klub tagsága 83 fő, ebből 53-an jelen vannak, így a közgyűlés határozatképes. Ezt követően Fadgyas István elnök, nyá. őrnagy beszámolt a klubtagok 2022. évben végzett tevékenységéről, majd Lehoczi Péter, a pénzügyi-számvizsgálói bizottság elnöke ismertette a számvizsgálói jelentést. Mindkét beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta.

A tisztújítás szintén a tagság egyhangú döntése alapján történt. A választás eredménye: Fadgyas István ny. őrnagy, elnök, Gottfried Béla ny. alezredes, elnökhelyettes, Duchai Józsefné ny. bm. őrnagy, titkár, Melher Sándor ny. őrnagy, szociális bizottság vezető, Jakab József ny. főhadnagy, kultúrfelelős, Benics László ny. zászlós, gazdasági felelős, Lehoczki Péter pénzügyi-számvizsgálói bizottság elnöke.

A megválasztott régi-új elnök ismertette a 2023-as év terveit. A közgyűlésen ezt követően elismeréseket adtak át, majd a meghívott vendégek köszöntői hangzottak el. A találkozó a fehér asztal mellett folytatódott tovább.

Ezúton is gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek és mindazoknak, akik elismerést vettek át.

A klub tagságának pedig a következő évekre is hasonló aktivitást, eredményességet kívánunk, mint amilyet eddig nyújtottak.

Forrás: Kiskőrös város Facebook oldal

 

Megszakítás