BEOSZ elnökségi ülése 2023 jan. 31.

2023.02.03

Ez évi első

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége ebben az évben első ülését 2023. január 31-én tartotta. Az elnökség tagjain kívül jelen voltak a Tanácsadó Testület elnökhelyettese és titkára, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Bajtársainkért Alapítvány kuratóriumának elnöke továbbá a Szövetség ügyvivői.

Az év első ülésének fő napirendje a 2023-as év tervezése volt, így ezen belül a pénzügyi év tervezése, a Szövetség kiemelt programjai, az elismerések és támogatások előzetes megvitatása. Az ülés elmaradhatatlan része volt Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök által tartott elnöki beszámoló, ami az elmúlt hónapok eseményeiről, és az idei évre vonatkozó elképzelésekről szólt. Természetesen nem maradt ki a beszámolóból a honvédelmi tárcánál az elmúlt hetekben megindult „fiatalítási” intézkedések. A kormányrendelet megjelenése óta alkalmanként elhangzó információkkal is kiegészülve még továbbra is számtalan kérdést vetődik fel, melyeknek – különösen az érintettek számára – hosszútávú hatásai lesznek. A téma megközelítése és megvitatása nem csak a személyes kapcsolatokról szólt, de az elnökség tagjai kifejezték és megfogalmazták várakozásukat, hogy a bajtársi közöségek számára a ma is fontos honvédelmi kötődés, az eredményes és kölcsönösségen alapuló helyi kapcsolatok további jó működését szeretnék folytatni. A most zajló átalakulási folyamat több helyen okoz bizonytalanságot, ami a már korábban tervezett eseményeket is érintheti.

A Szövetség számára hasonlóan fontos kérdésként került tárgyalásra a Szövetség gazdasági helyzete. Kopasz Jenő ny. dandártábornok, gazdasági elnökhelyettes az aktuális pénzügyi helyzetről, a 2022. évi beszámolási kötelezettség helyzetéről és a 2023. évi pénzügyi lehetőségekről adott tájékoztatást. Elsőkörös tárgyalásra került sor a régiók működési költségeinek tervezése, és döntés született a 2023-ban jubileumi évfordulójukat ünneplő egyesületek támogatása ügyében.

A tervezési feladatok között szó esett a BEOSZ szintű elismerésekről. A régióvezetők és tagszövetségi elnökök által megküldött javaslatok összesítéséről Esküdt Lajos ny. ezredes koordinációs elnökhelyettes beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatoknál a közösségi munka mellett a fokozatosságra, a létszám arányosságra és nem utolsó sorban a Szövetség elismerési szintjeire legyenek figyelemmel. Az egyebek napirend során több a Szövetséget, a régiókat és a tagszövetségeket érintő kérdésekről esett szó. Kiemelten fontos volt Vilner Péter ny. ezredes alapfeladati elnökhelyettes a kommunikáció témakörében adott tájékoztatása. Beszámolt arról, hogy 2023. január 30-val megújult a BEOSZ honlap. A változásnak részben technikai oka volt, azonban ezzel megoldódott egy, már korábban tervezett elképzelés. Az új honlap elérhetősége továbbra is a www.beosz.hu. . Kért mindenkit, hogy nézegessék az új felületet és – mivel még részben fejlesztés alatt van – bármi hibát észlelnek azt jelezzék. Másik kérése a Bajtársi Hírlevéllel kapcsolatosan hangzott el. Az újság IV. száma 2022-ben a Zrínyi Nyomda hosszas nyomdai szünete miatt csak a közeljövőben jelenik meg, de az újság továbbra is évente négy szám lesz. Ahhoz, hogy továbbra is a már megszokott magas színvonalú legyen, a szerkesztők a sajto@beosz.hu email címre várják a tartalmas, jó híradásokat, a közösségi élettel foglalkozó vagy egyedi témájú cikkeket.

A továbbiakban szó volt a küldőttgyűlés várható időpontjáról, ami az elképzelések szerint 2023. április 24-re van tervezve, a III. Kisbajtársak Találkozójáról, ami a 175 éves Magyar Honvédség megünneplésének szellemében 2023. szeptember 9.-én lesz megtartva Pákozdon, valamint a Katonanemzedéki Találkozó XXXI. rendezvényéről október elején, ami szintén kapcsolódik a honvédségi jubileumi évfordulóhoz.

A hosszúra nyúlt elnökségi ülés kötetlen beszélgetésekkel zárult.

Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy

szervezési elnökhelyettes

Fotó: Hugyecz György

Megszakítás