Az elköszönés

2022.05.29

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnökségének május 27-i ülését nem lehetett rendkívülinek, vagy váratlannak nevezni, de mégis a szokásoktól eltérőnek, az biztos. Egyrészt az elnökség általában szerdai napokon ülésezik, a mostani péntekre esett, másrészt az elnökség már korábban döntött arról, hogy meg kell találni azt az időpontot és alkalmat amikor el tud köszönni a Dr. Benkő Tibor távozó honvédelmi minisztertől.
Az ülés a szokásos rendben és tematikával indult, Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök értékelte az elmúlt időszakban történt eseményeket, tájékoztatta a jelenlévőket a folyamatban lévő feladatokról, köztük ez egyik legfontosabbról, a rendezvény pályázat helyzetéről.
A jelzett időpontnak megfelelően, pontosan fél tizenegykor, ahogy egy katonához illik, megérkezett a vendég. A kölcsönös üdvözlések után a Szövetség elnöke köszöntette a le-, és elköszönő honvédelmi minisztert, felelevenítve a katonai pályafutás közös állomásait, az elmúlt négy év sikereit és nehézségeit, kiemelve, hogy ezekben az években végig érezni lehetett a kölcsönös együttműködés erejét, és a minisztérium támogatását. Végül egy szerény ajándékot, egy fotóalbumot adott át a Szövetség egésze nevében, amely azoknak képeknek a válogatását tartalmazta, amikor a honvédelmi miniszter a Szövetség tagszervezeteivel, tagjaival találkozott az elmúlt években. Dr. Benkő Tibor megköszönte a meghívást, a lehetőséget, hogy a Szövetség elnökségétől elköszönhet, hisz számára közel fél évszázados honvédségnél eltöltött időszak záródik le. Azért is jelentős számára az itt lét, mert mindig, minden beosztásában, pozíciójában fontosnak, tanítómestereinek tartotta, tekintette a nyugállományú katonákat, a velük való kapcsolat folyamatos fenntartását, a róluk való gondoskodás felelősségét, és ehhez a lehetőségek megtalálását. Számára a Szövetséggel való kapcsolattartás és együttműködés kiemelt alapelvei voltak a nyíltság, őszinteség és kölcsönösség. Hangsúlyozta, hogy a Szövetségre továbbra is szükség van, aminek azonban fontos feltétele a pártpolitikától való távolság fenntartása. Ezt követően kötetlen beszélgetés kezdődött. László Attila ny. alezredes, a Nyugat-dunántúli Régió vezetője a miniszter Lourdban elmondott gondolatait idézte: „mindenkit szívünkbe kell zárni, mindenre oda kell figyelni, erről szól az emberi élet, mindenkivel törődni kell, mindenkinek a lehető legjobbat kell nyújtani, mert ez az életünk küldetése”. Szabó József ny. ezredes, a Bajtársainkért Alapítvány kuratóriumának elnöke, azt a támogatást köszönte meg, amellyel több száz rászoruló tagtársunknak lehetett segítséget nyújtani az elmúlt években. Rácz Mihály ny. ezredes, az Észak-alföldi Régió vezetője a közösen eltöltött debreceni évekre emlékezett, míg Kelemen József ny. altábornagy, tiszteletbeli elnök a személyes kapcsolat és támogatás fontosságát emelte ki, Erdős László ny. ezredes és Nacsa Ferenc ny. törzszászlós a régi időszakok katonai-szakmai kérdéseit feszegette.
Az egy órára tervezett találkozást messze meghaladó időtartamú beszélgetés egy közös fénykép készítésével zárult.
Az elnökségi ülés még folytatódott, elsősorban a Nemzedékek Évével kapcsolatos programok, így a Kórus találkozó és a Kisbajtársak Találkozója, előkészítéséről volt szó, majd néhány aktuális kérdés átbeszélésével fejeződött be az elnökség májusi ülése.

Vilner Péter ny. ezredes
alapfeladati elnökhelyettes

Megszakítás