A BEOSZ Tanácsadó Testület elnöke

2023.01.18

Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes

Hajdúszoboszlón született 1948-ban. Az érettségi vizsgát követően, 1967-ben jelentkezik a KLKF páncélos parancsnoki szakára, ahol 1971-ben avatják tisztté. 1977-ig Baján szolgált különböző alegység parancsnoki és zászlóalj törzsfőnöki beosztásokban, majd 1981-ben elvégzi a Malinovszkij páncélos parancsnoki akadémiát Moszkvában. 1982-ig harckocsi ezred törzsfőnök Kalocsán, majd 1985-ig gépesített lövész ezred parancsnok-helyettes Mezőtúron, 1989-ig harckocsi ezred, majd dandár parancsnok Szabadszálláson. Ezt követően hadműveleti tanfolyamot végzett és utána 1991-ig gépesített hadtest törzsfőnök Cegléden. Beiskolázták az USA-ba nyelvtanfolyamra és az SZF. Csapatok Vezérkari Akadémiájára. Hazajövetele után 1995-ig kerületparancsnok Cegléden, majd 1996-ig a VKF első helyettese. Ebben az évben nevezték ki a MH parancsnokává, vezérkari főnökké. Tevékenysége idején teljesült ki a PfP (Partnerség a békéért) program, és vált hazánk a NATO teljes jogú tagjává. Eredményesen vett részt a délszláv válság kezelésében és a haderő átalakításában. 1996-1999-ig doktori képzésre járt és előléptették vezérezredessé. 1999-től a KÜM-be került, majd ankarai nagykövet lett. Súlyos balesete után 2002-ben  rokkantsági nyugdíjba helyezték. Angol, orosz felsőfokú, török középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Nős, felesége Ilona, két felnőtt gyermeke van. 14 kitüntetésből három külföldi (USA, francia Becsületrend, osztrák Nagykereszt).

Megszakítás