A BEOSZ szervezési elnökhelyettese

2023.01.17

Sztanó Zsuzsanna nyugállományú őrnagy
sztano.zsuzsanna@beosz.hu

1955-ben Budapesten született. A Magyar Honvédség pénzügyi szolgálatának állományában 37 éven át dolgozott. Pályáját közalkalmazottként kezdte, majd 1998-tól hivatásos katonaként teljesített szolgálatot először tiszthelyettesként, majd 2005. szeptembertől tiszti beosztásban. Tanulmányait főleg szakmai érdeklődés ösztönözte, 2004-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Karon Társadalombiztosítási szakon főiskolai, majd 2008-ban ZMNE Védelmi Igazgatási és Katasztrófavédelmi Intézet Védelemi Igazgatási szakon egyetemi diplomát szerzett. Szakmai ismereteit katonai beosztásaiban jól hasznosította először, mint igazgatósági segítő, azt követően a társadalombiztosítási szakterületeket átfogó és egyedi ügyeket kezelő önálló ügyintézőként, majd részlegvezetőként. 2008-tól HM KPÜ (később a HM VGH) Nyugdíjmegállapító Osztályának osztályvezető helyettese majd – 2012 decemberében történő nyugállományba kerüléséig – osztályvezetője. A BEOSZ munkájában 2005-óta az Ellenőrző Bizottság tagjaként vesz részt. A BEOSZ iránti érdeklődése részben szakmai munkájának, illetve családi kötödésnek is köszönhető. 2008-2012 között az Ellenőrző Bizottsági feladatok mellett a BEOSZ Tanácsadó Testületének tagja. 2012-től az Ellenőrző (majd Felügyelő) Bizottság elnöke. A 2016. áprilisi küldöttgyűlésen a BEOSZ alelnökévé, majd 2020-ban elnökhelyettessé választották. Elvált, két fiú gyermeke van.

Megszakítás