A BEOSZ nemzetközi ügyvivője

2023.01.18

Udvardi Endre nyugállományú alezredes

1949-ben, Budapesten született. Itt járt általános iskolába és gimnáziumba. Érettségi után 1968-72 között a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola vegyivédelmi hallgatója volt. Tisztté avatása után egy évig szakaszparancsnokként Szekszárdon, majd Kiskőrösön szolgált különböző beosztásokban. Először századparancsnok helyettes volt, 1974 őszétől kiképző, majd kiképző főtisztként hivatásos vegyivédelmi tiszthelyettesek és tartalékos tisztek szakmai felkészítésével foglalkozott 1979-ig. Közben mérnöki különbözeti vizsgát tett. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése után vegyivédelmi zászlóaljparancsnok, majd a vegyivédelmi főnöki beosztást is ellátta Hatvanban. Később a Hadihajós dandár és a Tűzszerész zászlóalj vegyivédelmi főnöke volt. 1988-95-ig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia vegyivédelmi tanszékén egyetemi tanársegédként tanított. 1993-94 között katonai megfigyelő volt az ENSZ Ciprusi Missziójában (UNFICYP), majd hazatérése után a Vezérkar Katonai Kapcsolatok Csoportfőnökség állományába került és a Békefenntartók Összekötő Csoport parancsnoka lett, közvetlenül részt vett a ciprusi ENSZ és a Sinai félsziget MFO misszióban való magyar békefenntartó alegységek részvételének szervezésében. Közben ENSZ törzstiszti tanfolyamot végzett Bécsben. 1996-97-ben Cipruson, a magyar békefenntartó kontingens parancsnoka volt. 1997-2000-ig a Nemzetközi Katonai Kapcsolatok és Protokoll Igazgatóság állományában mb. alosztályvezető; német, holland, brit referens volt, 2001-től a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály Visegrádi Országok referense, majd a főosztály koordinációs főtisztje. Több NATO-tanfolyamot végzett és részvevője volt a brit „Shadow” program keretében a Yorki St. John egyetem tanfolyamának.
Nyugállományba vonulása után a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségében az Ellenőrző Bizottság tagjaként, majd 2006 októberétől ügyvivőként tevékenykedett. Feladata volt a pályázatfigyelés és készítés, segítségnyújtás a nemzetközi, valamint más civil és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok fenntartásában.
2012. márciusától a nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvivő.

Megszakítás