A BEOSZ Közép-dunántúli régió vezetője, a BEOSZ Elnökség tagja

2023.01.17

Berdó Gábor Károly nyugállományú százados

1960. március 12-én született Magyargencsen. Általános iskolai tanulmányai után kéziszedő (nyomdász) szakmát szerzett. 1977-ben jelentkezett tiszthelyettes képző iskolába Tápiószecsőre, fegyverzeti szakra. 1979-ben avatták őrmesterré. 1979. szeptember 01-től 1988. december 01-ig az MN 854/7 Honi Rádiótechnikai Századnál teljesített szolgálatot, mint fegyverzeti szolgálatvezető. Közben 1987-ben érettségizett, 1988-ban pedig tiszti vizsgát tett fegyverzeti szakon. 1988. december 01. hatállyal nevezték ki a Magyar Honvédség Asbóth Oszkár Futárhelikopter Ezred Fegyverzeti Szolgálatfőnökének. 1990-ben soron kívül előléptették. A repülőezred felszámolását követően 1992. június 01. hatállyal az MH 87. Bakony harci Helikopter Ezred állományába került üzemmérnöki beosztásába. 1992. 10. 01. hatállyal az MH 93. Vitéz Háry László Vegyes Repülőosztály állományába nevezték ki fegyverzeti szolgálatfőnöki beosztásba.

1995. 09. 01. hatállyal kinevezték a MH 47. Fejér Javító Zászlóalj állományába, a fegyverzet-technikai eszközjavító század parancsnokhelyettesének, majd 1997. 03. 01. hatállyal a javítózászlóalj anyaggazdálkodási osztályvezetői beosztásába. 2000. október 01-től a javítózászlóalj felszámoló bizottságának vezetője volt, majd 2001. december 30. hatállyal szolgálati nyugállományba vonult, 2012. január 01-től szolgálati járadékban részesül. 1990-ben soron kívül hadnaggyá, 1993-ban soron kívül főhadnaggyá, 1997-ben soron századossá léptették elő. 1984-ben a HSZÉÉ bronz fokozatával, 1997-ben a II. osztályú szolgálati jellel tüntették ki. 2011-ben a Honvéd Vezérkar Főnök emlékplakettel ismerte el a nyugdíjas szervezetben végzett munkáját. 2007-től Székesfehérváron a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület választmányi tagja, gazdasági felelőse. 2009-től elnökhelyettes, 2011-től megbízott elnök, 2012-től elnök. Vezetése alatt az egyesület BEOSZ elismerő oklevelet kapott, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság elismerő oklevelét vehette át. 2014-ben Székesfehérvár Önkormányzata is elismerő oklevéllel ismerte el az egyesület munkáját. 2014-ben, fennállásának 25. évfordulója alkalmából az egyesületnek zászlót adományozott a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség. A BEOSZ Közép-dunántúli régió vezetője. Nős, felesége pedagógus. Két felnőtt gyermeke és egy unokája van.

Megszakítás