8, A BEOSZ Tanácsadó Testület tagja

2023.01.18

Dr. Lippai Péter dandártábornok

1966-ban született Miskolcon. 1985-ben kezdte meg katonai tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán (KLKF), amelyet gépesített lövész szakon kiváló eredménnyel végzett el 1988-ban. Szolnokon, Nyíregyházán, majd Debrecenben szolgált különböző alegységparancsnoki beosztásokban. 1994-től három évig a szentendrei KLKF-en hallgatói alegységparancsnoki beosztást töltött be. 1999-ben kiváló eredménnyel végezte el a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a Katonai Vezető Szakot, majd a Bundeswehr Vezetési Akadémiáján (Hamburg) tanult két évig, amelyet szintén kiváló eredménnyel zárt. Hazatérése után a tatai MH 25. Klapka György Könnyű Lövészdandárnál zászlóaljparancsnokként, majd dandár hadműveleti főnökként teljesített szolgálatot.

2007-ben került ismét a debreceni MH 5. Bocskai Lövészdandárhoz, ahol 2019-ig két év megszakítással különböző törzsbeosztásokat töltött be és jutott el a dandárparancsnok-helyettesi beosztásig. A nevezett két évben (2014-2015) a szolnoki 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj parancsnoka volt. A Bocskai Dandár parancsnok-helyetteseként 6 éven keresztül volt felelős a dandár társadalmi kapcsolataiért. 2019-ben megbízott csoportfőnökként felállította a Budapesten újonnan létrejött Magyar Honvédség Parancsnokságának Kiképzési Csoportfőnökségét, amelynek jelenleg csoportfőnök-helyettese. Háromszor járt misszióban. (2005 KFOR MH ÖBZ-12 parancsnok, 2007 ISAF MH PRT-2 törzsfőnök, 2010-11 ISAF MH PRT-9 parancsnok) Felső fokon beszél németül és angolul. 2010-ben „summa cum laude” szerzett PhD címet a hadtudomány területén. Pályafutása során a Magyar Hadtudományi Társaságban, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Körben töltött be regionális feladatokat társadalmi munkában. 1988-ban házasodott, feleségével öt gyermeküket nevelik.

Megszakítás