5, A BEOSZ Tanácsadó Testület tagja

2023.01.18

Huszár János nyugállományú altábornagy

1980-ban végzett a KLKF páncélos parancsnoki szakán. Szakasz-és századparancsnokként kezdte a hivatásos szolgálatot, majd a Malinovszkíj Páncélos Csapatok Akadémiájára már zászlóaljparancsnokként került, ahol 1990-ben kapott diplomát. Később – számos helyőrségben szolgálva – különböző csapatbeosztásokban gyarapította tapasztalatait. 2004-ben a 108. Mészáros L dandár (Baja) törzsfőnökévé nevezik ki. 2006-tól a MHP Parancsnoki Iroda szárazföldi referense. A Felsőszintű Vezetőképző Tanfolyamot 1999-2000 között Párizsban (C.I.D.) végzi. Ezt követően a Szárazföldi Vezérkar (Székesfehérvár) Haderőtervezési csoportfőnök helyettese lett. Majd ismét csapatbeosztást kap, így 2007-ig az 5. Bocskai I dandár törzsfőnöke, később parancsnokhelyettese feladatait látja el. A 2007. januárjától megalakuló Összhaderőnemi Parancsnokság (Székesfehérvár) kiképzési főnökeként dolgozik a parancsnokság rendszerbeállításán. 2009-ben a NATO KFOR missziójában, az MNTF-W (Peja/Pecs – Koszovo) parancsnokhelyetteseként vett részt. 2010-ben egy rövid ideig a 25. Klapka Gy. dandár (Tata) parancsnoka. Még 2010 nyarán kinevezik az ÖHP szárazföldi haderőnemi főnöke (pk.h.) beosztásba. Később ugyanott törzsfőnök és 2017. december 31-ig az ÖHP parancsnoka. Nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerüléséig a HVKF helyetteseként (Budapest) teljesített – összesen több mint 42 év – szolgálatot.
A BEOSZ TT munkájában való részvételre először 2018-ban kérték fel, abban a felkérést és a rábízott feladatokat nagy fokú bizalomnak és megtiszteltetésnek tekintve vesz részt.

Megszakítás