4, A BEOSZ Felügyelő Bizottság tagja

2023.01.18

Vámosi János t. alezredes

A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola elvégzése után alegység parancsnoki beosztástól egység-, illetve magasabb egység törzstiszti beosztásig teljesített csapattiszti szolgálatot. Közben Dél-Vietnámban katona-diplomáciai külszolgálatot teljesített. Diplomát szerzett nemzetközi politika és filozófia szakon. 1984-től az 1990. évi tartalékállományba helyezéséig szerkesztő lektor, majd a miniszter személyi titkáraként teljesített szolgálatot a HM-ben. Alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik német és orosz nyelvből, illetve az angol nyelvet is alapfokon elsajátította és műveli. Tartalékállományba helyezése után az Állami Vagyonügynökségnél, majd az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt-nél-, illetve különböző gazdálkodó szerveknél fontos vezető, ellenőrző, irányító feladatokat látott el, illetve lát el. 2008-tól a BEOSZ EB tagja, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület EB-nak elnöke, majd 2011-től az Egyesület elnökségi tagja. A BEOSZ Felügyelő Bizottság tagsági funkció ellátását vállalja.

Megszakítás