3, A BEOSZ Tanácsadó Testület tagja

2023.01.18

Dr. Holló József Ferenc nyugállományú altábornagy

1949-ben született Emődön. Középiskoláit Miskolcon végezte, és 1967-ben érettségizett. 1968-ban felvételt nyert a KLKF gl. szakára. 1972-77 között különböző csapatbeosztásokban szolgált. 1980-ban Moszkvában, a Frunze Katonai Akadémián szerzett magasabb parancsnoki diplomát. Ezt követően Lentiben törzsfőnök, majd parancsnokhelyettes. 1985-ben a HM-be került, majd az MH parancsnokságán dolgozott kiképzési szakterületen. 1990-ben kinevezték az MH gl. hk. főnökhelyettesévé. 1991-től MH fegyvernemi főnök, majd 1992-től a HM Oktatási és Tudományos Főosztály vezetője volt. 1994-ben kandidátusi fokozatot szerezett a ZMNE-n és kinevezték vezérőrnaggyá. 1997-2001. között HVK humán főcsoportfőnök, majd 2001-től a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója. Jelentős érdemeket szerzett az oroszországi, olaszországi magyar hadisírok feldolgozása és rendezése területén. 2006-tól altábornagy és címzetes egyetemi tanár. Az MTA Köztestületének tagja. 1993 óta tagja volt a BEOSZ elnökségének. 2004. májusától a BEOSZ TT tagjává választották. Számos magyar és külföldi elismerés, kitüntetés birtokosa.

Megszakítás