2, A BEOSZ tiszteletbeli elnöke

2023.01.18

Kelemen József nyugállományú altábornagy

2011 őszén ünnepelte tisztté avatásának 50. évfordulóját. Csapatszolgálati pályafutása a szakaszparancsnoktól kezdve a hadosztály törzsfőnöki beosztással fejeződött be. A ZMKA-, majd a VK-i Akadémia elvégzése után magasabb törzsekben és a Vezérkarnál töltött be vezető beosztásokat. 1991-től bekapcsolódott a bajtársi közösségek szervezésébe. 1992-től 1996-ig a BEOSZ elnökeként tevékenykedett. Részt vett a Katonák Európai Szövetsége elnökségi munkájában. 1992-ben –más érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve- kezdeményezte a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács megalakítását. Hivatásos szolgálata után, egészen a 2006. évi nyugdíjazásáig, a belügyminisztériumban kamatoztatta az eddig szerzett élettapasztalatait a Polgárvédelem-, illetve Katasztrófavédelem területén. Munkája mellett részt vett a BEOSZ szervezeti életében, mint a Tanácsadó Testület elnökhelyettese. 2012-2016. között másodszor is a Szövetség elnökévé választotta a küldöttgyűlés. Szakmai és közösségi munkájáért 1990-től 2006-ig több elismerésben is részesült. A 2016. áprilisi küldöttgyűlés tiszteletbeli elnökké választotta.

Megszakítás