15 éves a Bem József Bajtársi Egyesület

2023.05.19

Azt mondják: a májusi eső aranyat ér. A mezőgazdaságnak biztosan, de nem a szabadtéri programoknak. Ugyanis a Bem József Bajtársi Egyesület létrejöttének 15. évfordulóját a résztvevők várhatón nagy létszáma alapján a tágas udvaron terveztük megünnepelni, de a szemerkélő eső miatt már az előző napon az egyesület klubhelyiségét rendeztük be az ünnepeléshez. Ez viszont egyáltalán nem befolyásolta május 17-én az ünnepi hangulatot. A klubtagok többsége már jóval a program kezdete előtt az épületben volt, és valamennyi meghívott vendég is időben megérkezett.

Elfogadta meghívásunkat és az eseményen részt vett Hazuga Károly ny. altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) elnöke, D Kovács Róbert Antal Budapest X. kerületének polgármestere, Radványi Gábor Kőbánya alpolgármestere, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Hadkiegészítő és Toborzó Központ mb. parancsnoka képviseletében Szabó Tünde őrnagy az 1. Hadkiegészítő és Toborzó Központ érdekvédelmi részlegvezetője, Nagy Géza őrnagy az 1. Hadkiegészítő és Toborzó Központ érdekvédelmi főtisztje, Gál Judit a Bem József Általános Iskola intézményvezetője, az együttműködő testvérszervezetek képviseletében Galló István ny. ezredes a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület elnöke, Tóth Sándor Gábor ny. ezredes a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület elnöke, Szekeres István ny. dandártábornok a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület volt elnöke is.

A jubileumi ünnepségen részt vevőket Koós Gábor ny. alezredes, az egyesület elnöke köszöntötte. Megemlítette, hogy egy évfordulókban gazdag esztendőben vagyunk, ahol alkalmunk van megemlékezni a 175 éves Magyar Honvédség történetéről, ebben az évben 150 éves fővárosunk, benne kerületünk Kőbánya, és mi is most lettünk 15 évesek. Megemlítette, hogy a Bem közösség sikeres működésének záloga, hogy a tagság a közművelődés, a kultúra, a honvédelem és hagyományápolás, az egészséges életmód gyakorlása területeken és a mozgás szeretetével a helyben lévő sport lehetőségeivel minden évben gazdag programot állít össze, amihez a BEOSZ tagszervezeteivel együttműködve őrizzük szellemi frissességünk és fizikai állapotunkat.

Pap András ny. alezredes az egyesület első elnöke ünnepi beszédében felidézte a megalakulástól eltelt évek jelentősebb állomásait, kiemelkedő eseményeit. A számos sikeres programot, emlékezetes élményt, és az egyesület tevékenységét fémjelző elismerések vázlatos ismertetése is jól szemléltette a bajtársi egyesületben folyó tudatosan szervezett aktív életet.

Az egyesület „Felolvasó színházának” ünnepi műsora Perlawi Andor: Látogatók a BEM-ben „humoros pódiumjátékkal” megidézte névadónk Bem, szárnysegéde Petőfi, Lanka és az Emlékezők találkozását itt és most az ünnepségen, amely kiérdemelte a közönség vastapsát.

Az elismerések átadása következett. A sort Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter oklevelének átadása nyitotta meg, majd felolvasták dr. Böröndi Gábor altábornagy Honvéd Vezérkar Főnök köszöntőjét. A BEOSZ elismerő oklevelét és emléktárgyát Hazuga Károly ny. altábornagy már személyesen adta át a Bem József Bajtársi Egyesület elnökének. Három bajtársunk Galuska László ny. pv. alezredes, Pintér Sándor honvédségi nyugdíjas és László Krisztián tagtársaink BEOSZ emblémával díszített nyakkendőt vehettek át. Koós Gábor ny. alezredes, elnök ezután D Kovács Róbert Antal polgármesternek és Radványi Gábor alpolgármesternek, akik korábban Honvédelemért Kitüntető Cím (HKC) miniszteri elismerésben részesültek HKC kitűzőt adományozott. Ezután az együttműködő-partner bajtársi egyesületek elnökei Galló István és Tóth Sándor Gábor ezredesek mondtak köszöntőt. Végül kilenc tagtársunk, bajtársunk hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként emléklapot és jubileumi emlékérmet vehetett át.

A program végén a résztvevők megkoszorúzták Bem József tábornok épület előtt álló mellszobrát, melyet már az időjárás is támogatott. A Szózat dallamaival zártuk a hivatalos ünnepséget. Állófogadás következett, Hazuga Károly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke pohárköszöntőjében gratulált a Bem-közösség sikeres tevékenységéhez, kiemelte Kőbánya polgármesterének és önkormányzatának támogatását, amely nagyban hozzájárult a BEM József Bajtársi Egyesület eredményes működéséhez. D Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere folytatva hangsúlyozta, hogy négy évtizede kötődik ehhez a Bem-lakótelepi közösséghez, és további jó munkát, jó programokat kívánt az egyesület életében, a 2019-ben a Kőbánya Kiváló Közössége címmel kitüntetett civil-szervezet megérdemli a Kőbánya figyelmét és a további támogatásokat. Beszéde végén pedig Bem József tábornok képével díszített tortát adott át az állófogadás nyitányaként, és egy kitűnő bajtársi találkozó, kötetlen beszélgetés következett.

Szöveg: Büki Péter ny. alezredes

Fotó: Hugyecz György ny. alezredes

Megszakítás