a Budapesti Állatkert kedvezményei

2023.01.17

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a Budapesti Állatkert által nyújtott honvédelmi kedvezmény mostantól az alábbiak szerint vehető igénybe:
Kedvezmény tartalma: 10% állandó partneri kedvezmény a www.zoobudapest.com weboldalon elérhető, a mindenkor hatályos belépőjegyeinek – felnőtt, gyermek, szenior, családi jegyek – árából, valamint 5% állandó partneri kedvezmény a Budapesti Állatkert által működtetett ajándéküzletben és büfé(k)ben forgalmazott termékek árából.
Kedvezményre jogosultak: a honvédelmi szervezetek személyi állományába tartozó hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák, honvéd tiszt- és altisztjelöltek, kormánytisztviselők, honvédelmi alkalmazottak és munkavállalók, valamint a HM gondoskodási körébe tartozó nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok, valamint ezen személyek közvetlen hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülő valamint a testvér).
Kedvezményre való jogosultság igazolásának módja: a Kedvezményre Jogosultnak az érvényes honvédségi azonosító igazolványa (szolgálati igazolvány, honvédelmi alkalmazotti igazolvány, kormánytisztviselői igazolvány, katonai nyugdíjas igazolvány, honvédségi nyugdíjas igazolvány) vagy annak hiányában a jogviszonyra vonatkozó, a személyügyi szerv által kiállított munkáltatói igazolás felmutatásával a helyszínen üzemeltetett pénztár(ak)nál szükséges igazolnia a kedvezményre való jogosultságot.
A kedvezmény érvényesítésének helyei:
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. (jegypénztárak)
ZOOBüfé I.
ZOOBüfé II.
ZOOBüfé III.
ZOOShop (ajándékbolt)
A Budapesti Állatkerttel kapcsolatban bővebb információ (például nyitvatartási idő) a www.zoobudapest.com weboldalon érhető el.

Megszakítás