Augusztusi elnökségi

2022.09.04

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége hosszabb szünet után augusztus 31-én tartotta soron következő elnökégi ülését, amelyen részt vettek az operatív elnökség tagjain kívül a régiók vezetői, a tagszövetségi elnökök, mint az elnökség tagjai, rajtuk kívül néhány meghívott ügyvivő, a Bajtársi Hírlevél főszerkesztője, de megjelent a Felügyelő Bizottság elnöke, a Tanácsadó Testület elnökhelyettese és a Bajtársainkért Alapítvány titkára is. Az ülést megelőzően az elnökség tagjai egy perces néma felállással emlékeztek meg a 90 éves korában elhunyt Gajdán Miklós ezredesről, a Magyar Honvédség Halottjáról, aki több éven keresztül volt Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége alelnöke, két éven keresztül a Szövetség titkára.
A napirendi pontok közül elsőként a Szövetség elnöke, Hazuga Károly ny. altábornagy tájékoztatta a jelen lévőket az elmúlt három hónap eseményeiről, kihangsúlyozva, hogy bár elnökségi nem volt, de a Szövetség tagszervezetei élték a mindennapjaikat, és az operatív elnökségnek is jutott bőven feladat. Fontos volt, hogy a Szövetség be tudjon mutatkozni a honvédelmi minisztérium új vezetésének, „láttassuk a céljainkat és a honvédelem ügyét támogató tevékenységünket”. Ennek részeként egy bemutatkozó, átfogó ismertető anyag készült a vezetés számára, valamint minden olyan honvédelmi minisztériumi vagy honvédségi rendezvényen képviseltettük magunkat az elmúlt időszakban, amely fontos állomást jelentett ebben a munkában. Kiemelt feladatként jelent meg a Nemzedékek Éve program sorozat részeként a III. Kórusfesztivál és Katonadal Találkozó, amelynek – a pontos és körültekintő előkészítő munka után – Szolnok adott otthont. Zsiga Tamás, a honvédelmi minisztérium humánpolitikai helyettes államtitkára, Győri Péter Pál ezredes, a minisztérium társadalmi kapcsolatok és életpálya menedzsment főosztály főosztályvezetője és több mint 350 érdeklődő előtt 11 kórus mutatta be programját. A kora délelőtt kezdődő és a délutáni órákig tartó találkozó nagy sikerrel zárult, öregbítve azt a tevékenységet, amellyel kórusaink a katonadal kultúrát ápolják és népszerűsítik.
A napirend részeként Kopasz Jenő ny. dandártábornok, gazdasági elnökhelyettes a pénzügyi-gazdasági helyzetről adott tájékoztatót, kiemelve és hangsúlyozva, hogy a Nemzedékek Éve helyi programjait támogató pályázatok elbírálása megtörtént, az érintettekkel a támogatási szerződések megkötésre, a pályázott összegek átutalásra kerültek. Felhívta a figyelmet az elszámolási határidő szigorú betartására.
A következő napirendként a II. Kisbajtársak Találkozója előkészítéséről számolt be Vilner Péter ny. ezredes, alapfeladati elnökhelyettes, a rendezvény projektfelelőse. A program ismertetése után a jelentkezők nagy létszámát emelte ki, hisz szeptember 17-én Pákozdon közel 700 fő részvétele várható, így a rendezvény végrehajtása kiemelt figyelmet és pontos szervezést igényel.
Az elnökségi ülésen szó volt még a jubileumi, 30. Katonanemzedékek Találkozóról, amelyet október 14-15-én Balatonakarattyán tervez megtartani az elnökség.
Az ülés zárásaként az elnök üdvözölte és bemutatta a Dél-alföldi Régió korábban megválasztott új vezetőjét, Hideg István ny. őrnagyot, valamint köszöntötte a 80. születésnapját nemrég ünneplő Csomós Lajos ny. vezérőrnagyot, a Tanácsadó Testület elnökhelyettesét, és 70. születésnapját betöltő Kőszegi Ferenc ny. alezredest, régióvezetőt.
Az ülés hivatalos részének lezárása után a megjelentek könnyed beszélgetéssel folytatták a napi programot.

Vilner Péter ny. ezredes

Megszakítás